Ingång på västra hörnet av det röda ByggMax-huset

Infart till Kopparsviks-området från Gutevägen eller Färjeleden