Upprinnelsen till detta projekt har sin början 1996. På grund av dåliga flygförbindelser mellan Stockholm och Gotland tvingades jag hyra ett privat flyg för att kunna ta mig hem i tid till en god väns 50-årsdag. Resan var för mig den första någonsin i ett litet sportflygplan och bjöd på en fantastisk naturupplevelse under inflygningen till Gotland. Oerhört vackra molnbankar "rullade" in över den nordvästra delen av ön och eftersom ingen kamera fanns till hands kunde jag inte annat än att njuta och försöka spara denna upplevelse i mitt minne. Året därpå startade jag så det flygfotoprojekt som sedermera resulterade i bl a denna bok. Hela projektet har för mig själv varit en spännande och innehållsrik resa där jag fått möjlighet att se min egen hemö från ett helt annat perspektiv än tidigare.

Bild

Text

Formgivning

Förlag


Engelsk version

i översättning av


Tysk version

i översättning av

Roland Hejdström

Christian Stannow

Christer Jonson

Bokförlaget ATLANTIS


“Gotland A Birds Eye View”

John Weinstock


“Gotland aus eines Vogels Sicht”

Helga Wachholz

Så småningom blev bildmaterialet tillräckligt omfattande och tankarna på en bok började formas, sedermera mer handgripligt när formgivaren Christer Jonsson och författaren Christian Stannow blev viktiga och underbara medarbetare i projektet. Att Bokförlaget Atlantis slutligen valde att redan från början ge ut boken både på svenska, engelska och tyska kändes fantastiskt för mig som "förstagångsförfattare".


Boken hoppas jag skall vara den "resa i tid och rum över det gotländska natur- och kulturlandskapet" som jag själv fick vara med om och som Christian Stannow beskriver det: "... en gång få vila som havstruten på uppvindarna, skåda landskapets alla berättelser ur nya synvinklar och hålla dem fast."

Gotland  i fågelns öga

“En resa i tid och rum över det gotländska natur- och kulturlandskapet”